Forsikringssvindel

Forsikringssvindel
Forsikringssvindel er bedrageri med hensikt til å urettmessig få utbetalt erstatning fra et forsikringsselskap for skade eller tap som ikke har skjedd, eller er påført med vitende vilje