Misvisning i kompass

Avvik mellom retninga til geografisk og magnetisk nordpol (kompassretninga)