Solstorm

Solstorm
Sterk solvind slengt ut frå ein solflekk.