tettleik

antal partiklar (i solvinden) per volumeining