Tolke data

Lese naturfagleg meining ut frå data, t.d. «at grafen går opp, betyr at magnetfeltet blir sterkare i z-retning