Trekkje slutningar basert på data

Bruke data til å svare på ei gitt problemstilling.