Økonomi (Vg1-P-matematikk)

Hovudområdet økonomi handlar om berekningar og vurderingar som gjeld økonomiske forhold.

Bruken av Økonomi i ulike yrke

Sjølv om det i nokre yrker er eit større behov for kompetanse innan økonomi enn i andre, så slepp vi ikkje unna at å kunne øknonomi er nyttig nesten uansett kva for eit yrke ein vel. Men særleg i yrker der ein har ansvar for budsjett og økonomistyring vert kunnskap om økonomi avgjerande.

For tips og informasjon om fleire yrker innafor realfag og Økonomi, gå til velgriktig.no

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: