Bærekraftig utvikling (Vg1)

Sentralt i dette hovedområdet står utviklingen av kunnskap om og respekt for naturens mangfold. Kunnskap om biotiske og abiotiske faktorer i økosystemer er viktig for å forstå samspillet i naturen. Hovedområdet dreier seg videre om forutsetninger for bærekraftig utvikling, om menneskets plass i naturen, og om hvordan menneskelige aktiviteter har endret og endrer naturmiljøet lokalt og globalt. Feltarbeid legger et godt grunnlag for kunnskap om og holdninger på dette området.

Eksempler på anvendelse av Bærekraftig utvikling i ulike yrker

Alle yrker som omhandler naturen og naturressurser handler også om bærekraftig utvikling. Det finnes mange og varierte yrker fra mange ulike fagdisipliner som jobber med denne type utfordringer. Noen eksempler finner du her:

For tips og informasjon om flere yrker innenfor realfag og Bærekraftig utvikling, gå inn på velgriktig.no

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: