Teknologi og design (8.-10.trinn)

Teknologi og design er et hovedområde i naturfagplanen som skal behandles som et flerfaglig emne. Fagområdet handler om å følge en prosess fra idè til produkt, med mange ulike faser underveis. Elevene skal bruke sin erfaring, kreativitet og faglighet til å utvikle ideer, planlegge, bygge og evaluere det endelige produktet. Naturfaget kan bidra i disse prosessene, og det bør være et mål at faget også kan bidra til elevenes forståelse av struktur og virkemåten til produktene de lager. Innenfor naturfaget er det ikke nok bare å bygge og være kreativ, men det handler også om å utvikle faglig innsikt og forståelse.

Anvendelse av fagområdet teknologi og design i ulike yrker

Teknologi og design benyttes innenfor et utall yrker og bedrifter. Blant annet utvikler gründere et produkt ut ifra en kreativ prosess, der teknologi og design står sentralt. Under er det noen eksempler på yrker som arbeider kreativt med teknologi og design i naturfag.

For tips og informasjon om flere yrker innenfor realfag og teknologi og design, gå inn på Velgriktig.no 

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: