Korleis arbeider geologar for å finne olje?

Kjersti er geolog og jobbar i oljebransjen. Sjå korleis ho og kollegane arbeider for å finne og hente opp olje.

Dette er en film fra Norsk olje og gass. www.norskoljeoggass.no