Kropp og helse (8.-10. trinn)

Hovedområdet dreier seg om hvordan kroppen er bygd opp, påvirkes og endres over tid. Kunnskap om hvordan de ulike delene i kroppen virker sammen, er grunnleggende for å forstå hvordan livsstil påvirker kropp og helse. Kropp, helse, livsstil og ernæring omtales hyppig i mediene. Kunnskap og kritisk vurdering av informasjon på dette området er viktig for å kunne ta ansvar for egen kropp og for fysisk og psykisk helse. Respekt og omsorg for andre står også sentralt innenfor området.

Anvendelse av fagområdet Kropp og helse i yrkeslivet

Mange ulike yrkesgrupper arbeider innenfor området kropp og helse. Noen velger å jobbe i laboratorier, andre direkte med menneskene og andre igjen kombinerer interesse for teknologi med medisin. Det er altså mange yrkesmuligheter innenfor området, og spennvidden er stor.

For tips og informasjon om flere yrker innenfor realfag og Kropp og helse, gå inn på velgriktig.no

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: