Sannsyn (Vg1)

I sannsynsrekning talfester ein kor stor sjanse det er for at ei hending skal skje. I kombinatorikk arbeider ein med systematiske måtar for å telje opp moglege utfall for å kunne berekne sannsyn.

Bruken av fagområdet Sannsyn i ulike yrke:

Sannsyn regning brukes i mange yrker. For eksempel vil en meteorolog bruke sannsynregning for å vurdere kor stor sjansen er for regn.

For tips og informasjon om fleire yrker innafor realfag og Sannsyn, gå inn på velgriktig.no

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: