Stråling og radioaktivitet (Vg1)

Hovedområdet dreier seg om ulike typer stråling, og om hvordan disse er involvert i en del fenomener i naturen. Området tar for seg drivhuseffekten og dens betydning for klima, samt ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola. Teknologisk og medisinsk bruk av ioniserende stråling blir tematisert. Området tar også for seg elektromagnetisk stråling som kilde til informasjon om verdensrommet.

Anvendelse av fagområdet Stråling og radioaktivitet i ulike yrker

Stråling og radioaktivitet er aktuelt både for dem som jobber med mennesker og teknologi innenfor helsesektoren, for dem som jobber med drivhuseffekt og klima, og for mange som jobber med forskning innenfor kjernefysikk eller kosmologi.
Under finner du eksempler på yrker der Stråling og radioaktivitet er et fokusområde i arbeidshverdagen.

For tips om flere yrker innenfor realfag og Stråling og radioaktivitet, gå inn på velgriktig.no

 

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: