Energi for framtiden (Vg1)

Hovedområdet dreier seg om energi med hovedvekt på energiløsninger for framtiden. Området tar for eksempel for seg solceller, varmepumper, batteri og brenselceller. Forskjellen på energikilde og energibærer blir tematisert.

Eksempler på anvendelse av fagområdet Energi for framtiden i ulike yrker

Energi-området hører hjemme innenfor fagdisipliner som fysikk, kjemi, teknologi og geofag. Eksempelvis gir en rekke utdanninger som ender opp i en master i teknologi (sivilingeniør), muligheter i  fremtidsrettede yrker som omhandler dette fagfeltet. Under presenterer vi et knippe yrker der energi-tematikk utgjør et fokusområde.

For tips og informasjon om flere yrker innenfor realfag og Energi for fremtiden, gå inn på velgriktig.no

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: