Geometri (Vg1)

Geometri i skolen handlar mellom anna om å analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og gjere konstruksjonar og berekningar. Ein studerer dynamiske prosessar som spegling, rotasjon og forskyving. Hovudområdet omfattar òg å beskrive plassering og forflytting i rutenett, kart og koordinatsystem.

Anvendelse av Geometri i ulike yrker

Geometri inngår i svært mange yrker som krev realfaglig og/eller teknologisk utdanning. Både ingeniørar og sivilingeniørar jobbar ofte med konstruksjonar der kunnskap om geometri er vesentleg.

For tips og informasjon om fleire yrker innafor realfag og Geometri, gå til velgriktig.no

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: