Forskerspiren (8.-10. trinn)

Forskerspiren

Hovedområdet Forskerspiren legger vekt på at elevene gjennom hele grunnopplæringen skal møte naturfag på en undrende og utforskende måte. De skal på en mer systematisk måte enn tidligere få innsikt i naturvitenskapelige arbeidsmåter tilpasset deres nivå gjennom å lage hypoteser, ved å eksperimentere og observere, diskutere, vurdere og argumentere. Undersøkelser viser at barn og unge liker denne måten å arbeide på. Naturfag må ikke framstå som noe endelig gitt hvor ”naturvitenskapens fasit” refereres. Naturvitenskapelig kunnskap er kunnskap i utvikling. Noe er det enighet om, andre resultater diskuteres heftig.

Anvendelse av fagområdet Forskerspiren i yrkeslivet

Mange starter sine forskerkarrierer som stipendiater etter endt mastergrad. Dette betyr at de forsker på et spesielt fagområde, blir spesialister og får en doktorgrad. Doktorgrad er den høyeste akademiske tittelen i Norge og det finnes forskere innenfor alle fagfelt.

For tips og informasjon om flere yrker innenfor realfag og området Forskerspiren, gå inn på velgriktig.no

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: