Måling (8.-10. trinn)

Måling vil seie å samanlikne og oftast knyte ein talstorleik til eit objekt eller ei mengd. Denne prosessen krev at ein brukar måleiningar og høvelege teknikkar, målereiskapar og formlar. Viktige delar av måleprosessen er å vurdere resultatet og drøfte kor usikre målingane er.

Bruken av Måling i ulike yrker:

Måling står sentralt i ei rekke yrker. Til dømes vil ein hydrolog arbeide med å måle vannstand, mengde og kvalitet i ein innsjø. Byggingeniørar kan ha ansvaret for landmåling og arealplanlegging for kommunar og andre utbyggere.

For tips og informasjon om fleire yrker innafor realfag og Måling, gå inn på velgriktig.no

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: