Forskerspiren (Vg1)

I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen både som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag, og som prosesser som dreier seg om hvordan naturvitenskapelig kunnskap bygges og etableres. Prosessene omfatter utvikling av hypoteser, eksperimentering, systematiske observasjoner, diskusjoner, kritisk vurdering, argumentasjon, begrunnelser for konklusjoner og formidling. Forskerspiren skal ivareta disse dimensjonene i opplæringen og integreres i de andre hovedområdene.

Eksempler på anvendelse av fagområdet Forskerspiren i yrkeslivet

Mange starter sine forskerkarrierer som stipendiater etter endt mastergrad. Dette betyr at de forsker på et spesielt fagområde, blir spesialister og får en doktorgrad, som er den høyeste akademiske tittelen i Norge. Det finnes forskere innenfor alle fagfelt.

For tips og informasjon om flere yrker innenfor realfag og området Forskerspiren, gå inn på velgriktig.no

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: