Fenomener og stoffer (8.-10. trinn)

Hovedområdet dreier seg om sammenhenger mellom naturfaglige fenomener, og om hvordan mennesker har lært seg å utnytte ulike fenomener og stoffer. Området omfatter sentrale områder fra fysikk, kjemi og geofag. Det viser hvordan stoffer er bygd opp og reagerer med hverandre, og det behandler fenomener som lyd, lys, elektrisitet, magnetisme og energi. Vårt eget solsystem, jordas plass, det ytre verdensrom og forskning og teknologi blir også behandlet.

Anvendelse av fagområdet Fenomener og stoffer i ulike yrker

Mange ulike fagdisipliner, særlig innenfor fysikk, kjemi og geofag,  inngår i området Fenomener og stoffer. Her er yrkesmulighetene mange, du kan blant annet bli:

For tips og informasjon om flere yrker innenfor realfag og Fenomener og stoffer, gå inn på velgriktig.no

 

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: