Mangfold i naturen (8.-10. trinn)

Sentralt i dette hovedområdet står utviklingen av kunnskap om og respekt for naturens mangfold. Kunnskap om biotiske og abiotiske faktorer i økosystemer er viktig for å forstå samspill i naturen. Hovedområdet dreier seg videre om forutsetninger for bærekraftig utvikling, om menneskets plass i naturen, og om hvordan menneskelige aktiviteter har endret og endrer naturmiljøet lokalt og globalt. Feltarbeid legger et godt grunnlag for kunnskap og holdninger på dette området.

Anvendelse av fagområdet Mangfold i naturen i ulike yrker

Det finnes mange yrker hvor en må ha god kunnskap om hvordan vi skal ta best mulig vare på naturen, og samtidig utnytte de ressursene naturen gir på en fornuftig og bærekraftig måte. Da kommer fagområdet Mangfold i naturen til sin rett. Noen yrkeseksempler finner du her:

For tips og informasjon om flere yrker innenfor realfag og Mangfold i naturen, gå inn på velgriktig.no

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: