Bioteknologi (Vg1)

Hovedområdet dreier seg om å planlegge, utvikle, framstille og vurdere funksjonelle produkter. Samspillet mellom naturvitenskap, teknologi og bærekraftig utvikling står sentralt i dette hovedområdet. Teknologi og design er et flerfaglig emne i naturfag, matematikk og kunst og håndverk. I Vg1 er dette hovedområdet kalt bioteknologi, som uttrykk for vektleggingen innenfor hovedområdet.

Eksempler på anvendelse av fagområdet Bioteknologi i ulike yrker

Med en utdanning innen bioteknologi har du mange yrkesmuligheter innenfor kjemisk industri, miljø, oljeindustrien eller legemiddelbransjen. Mange bioteknologer jobber  med forskning og undervisning, gjerne knyttet opp mot etikk og etiske problemstillinger innen medisinsk forskning.

For andre yrker innenfor realfag og bioteknologi-beslektede yrker, gå til velgriktig.no

 

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: