Morten jobber på oljeplattform

Fra elektriker til oljeplattformarbeider til teknisk fagskole.