Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt

Dette er en læringsressurs fra Kunnskapsfilm, og en av flere filmer i «Bioteknologiskolen». I filmen møter vi forskere innen bioteknologi, og får se hvordan de bruker levende organismer og systemer til å skape nyttige produkter. Denne filmen handler om veien fra grunnforskning på sædcellers bestanddeler og egenskaper, til utvikling av p-piller for menn. Ressursen inneholder oppgaver til filmen, tilpassa læreplanen i aktuelle fag (se Lærerveiledning).

 

 

Oppgaver til filmen

  • Spermatech prøver å lage en p-pille for menn. Hvilken mekanisme ønsker Spermatech at denne p-pillen skal virke på?
  • Hvis Spermatech skulle lykkes i å lage p-piller for menn, hvilke konsekvenser kan et slikt tilbud få for kvinner og menn?

Arbeidsoppgave

Hvis du skulle lage et nytt bioteknologisk produkt, hva ville du lage?

Hvordan ville du gå frem for å lage det?

Hvilke problemer tror du at du ville møte på?

Vil det være etiske utfordringer også?

Aktuelle kompetansemål

Denne læringsressursen kan inngå i undervisning i hovedområdet Bioteknologi på naturfag for vg1.

Bioteknologi

  • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
  • forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr
  • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
    sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse

Filmen kan også knyttes til hovedområdet Forskerspiren, spesielt som illustrasjon på hvordan naturvitenskapelig forskning kan foregå, og på samspillet mellom forskning og samfunn.

Forskerspiren

8.-10. trinn

  • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen

vg1

  • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder

Bioteknologiskolen er ein fleksibel læringsressurs som kan brukast innanfor fleire fag i vidaregåande opplæring. Filmane vil òg vera relevante på 8.–10. trinn i grunnskulen.

Bioteknologi er eit felt i rask utvikling og derfor vil desse filmane vera eit svært nyttig supplement til lærebøkene og i tillegg gje ei fordjuping utover det lærebøkene tilbyd. Filmane gjev fengande innfallsvinklar til eit lærestoff mange elevar vil oppfatta som vanskeleg og komplekst.

Film 1, Bioteknologi, gjev ein kort introduksjon til kva bioteknologi er og kva fagfelt og problemstillingar som er sentrale når det gjeld forskinga innanfor bioteknologi. Kvar av dei andre filmane tek føre seg eit bestemt tema og er meint som eit grunnlag å arbeida ut frå.

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: