Lektor2: Elevprosjekt om bærekraftig byutvikling

Omgang: Flerfaglig prosjekt som kan gå over flere uker.
Årstrinn: 8-10. årstrinn

Vil du undervise i samarbeid med lokalt næringsliv? Se hvordan Ringstabekk skole og ingeniører i Sweco jobbet sammen om bærekraftig byutvikling, og se om du kan gjøre noe tilsvarende på din skole.

I undervisningsopplegget skulle elevene lage en tiårsplan for å gjøre sitt område til en bærekraftig og miljøvennlig bydel. De kombinerte ulik realfaglig kompetanse når de forsøkte seg som logistikksjef, energi og avfallsekspert, koordinator og økonomi og kostanalytiker i et elevprosjekt om bærekraftig byutvikling. De ulike ekspertene fra de ulike bydelene hadde kontinuerlige møter der elevene må bli enige om de beste løsningene for kommunen.

Rådgivere fra bedriften Sweco veiledet elevene gjennom prosjektperioden.

Dette er et undervisningsopplegg fra Lektor2. Les mer om opplegget her.

 

Aktuelle hovedområder i læreplanen
Læreplan i matematikk fellesfag
Etter 10. årssteget
Tal og algebra
Geometri
Måling

Læreplan i naturfag
Etter 10. årstrinn
Forskerspiren
Mangfold i naturen
Fenomener og stoffer

Se veiledning og erfaringer fra prosjektet på sidene til Lektor2.

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: