Mascil-samlingene

mascil står for Mathematics andScience for Life. Formålet med prosjektet er at lærerne får et større fokus på utforsking (og problemløsning) i sin undervisning slik at elevene utvikler større forståelse og interesse for naturfag og matematikk. Spesielt er det et mål å utvikle arbeidsmåter og materiell som viser og utnytter koblingen mellom realfagene i skolen og arbeidslivet utenfor skolen. Dette er et prosjekt finansiert gjennom EUs 7.rammeprogram. Prosjektet består av deltakere fra 18 institusjoner fordelt på 13 forskjellige land. Den norske partneren i mascil er Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Mascil-samlingene er eksterne ressurser som er utviklet av mascil-prosjektet. Oppgavene kan derfor variere i noe grad fra ressursene som ligger på hvakanjegblimedrealfag.no i forhold til hvordan de er utviklet.

Mascil-samlingene finner du her mascil-norge.org

 

Relaterte læringsressurser

Filtrer etter: