Sivilingeniører

Hva jobber en sivilingeniør med, og hvilken utdannelse kreves?