Slik lager vi atomkraft

Sunniva Rose forklarer hvordan vi lager atomkraft.

Her kan dere lese et portrettintervju med Sunniva Rose på Naturfag.no