Cool jobs in science: Naturvitenskapelig rådgiver for president Obama

Hvordan tar verdens mektigste leder avgjørelser om energi, klima, romfart? Jo, han støtter seg på rådgiver og fysiker John Holdren.