What is engineering: How different disciplines work together to create a vending machine

Hvordan jobber ingeniører fra ulike fagfelt sammen for å skape et produkt?