Lektorutdanning med mastergrad i realfag

Anne Cathrine Strande Straube gikk på Lektorutdanning med mastergrad i realfag. Hun skrev master innen bevaringsbiologi og økologi, og i den forbindelse var hun med NTNU på feltarbeid til Tanzania. Der forsket hun på hvordan Masai befolkningen i Tanzania forvalter naturen, hvordan deres natursyn preger deres holdninger, og studert om de på samme måte som mange andre folkeslag lett kommer i konflikt med dyr som påvirker dem økonomisk og emosjonelt.