Lektor2: Jakta på eplejuice som ikkje skadar tennene

Samarbeid med den lokale tannklinikken i jakta på ein eplejuice som ikkje skadar tennene. Sjå korleis elevar på Kongerød ungdomsskole undersøkte syrenivå i drikkke, og lærte om syreskader på tennene hos Skien tannklinikk. Finn ein vri som passar til din skule og ditt lokalmiljø.

Dette er eit undervisningsopplegg frå Lektor2. Les meir om opplegget her.

Sjå rettleiing og erfaringar frå prosjektet på Lektor 2 sine sider.

Læreplan i naturfag
Etter 10. årstrinn
Forskerspiren
Kropp og helse
Fenomener og stoffer

Klimasystemet

Klima er endringer av vær over tid. De ulike delene av klimasystemet avhenger av og påvirker hverandre gjensidig. Klimaet har alltid endret seg, og mange faktorer, både naturlige og menneskeskapte, spiller inn. De siste 30–40 årene har vi sett at klimaet endrer seg raskere enn naturlige årsaker alene kan forklare, og vi har mange observasjoner på at det har skjedd en global oppvarming. FNs klimapanel er nesten helt sikre på at den viktigste forklaringen ligger i menneskelig aktivitet som fører til økt konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren, og som bidrar til en forsterket drivhuseffekt.

Dette er en læringsressurs fra Kunnskapsfilm. I filmen møter vi en statsmeteorolog, en glaciolog og en klimaforsker, som alle jobber med klimasystemet. Ressursen inneholder også oppgaver til filmen, tilpassa læreplanen i aktuelle fag (se Mål og veiledning).

 

Lektor2: Elevprosjekt om bærekraftig byutvikling

Vil du undervise i samarbeid med lokalt næringsliv? Se hvordan Ringstabekk skole og ingeniører i Sweco jobbet sammen om bærekraftig byutvikling, og se om du kan gjøre noe tilsvarende på din skole.

I undervisningsopplegget skulle elevene lage en tiårsplan for å gjøre sitt område til en bærekraftig og miljøvennlig bydel. De kombinerte ulik realfaglig kompetanse når de forsøkte seg som logistikksjef, energi og avfallsekspert, koordinator og økonomi og kostanalytiker i et elevprosjekt om bærekraftig byutvikling. De ulike ekspertene fra de ulike bydelene hadde kontinuerlige møter der elevene må bli enige om de beste løsningene for kommunen.

Rådgivere fra bedriften Sweco veiledet elevene gjennom prosjektperioden.

Dette er et undervisningsopplegg fra Lektor2. Les mer om opplegget her.

 

Dinosaurjakt

Elevene har sommerjobb ved Geologisk museum og reiser rundt i verden sammen med dinosaurforsker Jørn Hurum. Underveis lærer de om dinosaurer, geologiske tidsperioder, evolusjon og fossildannelse. De får også innblikk i hvordan forskere arbeider i felt og laboratorium.

Dette læringsressursen ligger på viten.no, og du finner programmet her.