Astronauthelse

Korleis blir kroppen til ein astronaut påvirka av å vera på den internasjonale romstasjonen (ISS)? Kva må astronautane passe på for å halde seg friske på ISS? Desse spørsmåla skal vi prøve å få svar på i dette undervisningsopplegget som ligg på naturfag.no.

Opplegget knyttar det særegne tilveret på ISS til korleis kroppen fungerer. Det tek for seg vektløyse og fritt fall, og ser for eksempel på kvifor astronautane kan bli kvalme på grunn av romsjuke. Elevane får utforske balansesansen og sirkulasjonssystemet, og dei får jobbe med korleis musklar og skjelett er bygd opp og virkar. Samtidig får elevane innblikk i livet som astronaut, og dei får sjå at folk som jobbar med fysiologi er viktige samarbeidspartnarar for astronautar.

Undervisningsopplegget inneheld blant anna praktisk utforskande arbeid, skriving av korte tekstar, og filmsnuttar som viser livet på ISS. Ressursen er delt inn i fleire delar som kan brukast kvar for seg. I tillegg til kompetansemål i naturfag, kan opplegget også egne seg til kompetansemål i kroppsøving (sjå Mål og veiledning).

Du finn ressursen på naturfag.no her.

Læringsressursen er utvikla av Abdul Basit Mohammad ved CIRiS (Centre for Interdisciplinary Research in Space).

Smarte klær

Smarte klær

I dette opplegget om smarte klær, får elevene innblikk i teknologisk innovasjon og praktisk bruk av realfag. Filmen viser hvordan arbeidsklær for fiskere blir utviklet i samarbeid mellom forskere og teknologer, og elevene jobber med oppgaver før og etter filmen. Oppgavene tar opp vurderinger som gjøres i utviklingsprosessen knyttet til finansiering, materialer, og testing av produktet, hvilke behov produktet skal fylle, kompetanse som trengs i prosjektet, og utfordringer som kan dukke opp i arbeidet. Noen av oppgavene legger opp til samtale mellom elever, andre ber elevene gi skriftlige svar eller skrive korte tekster.

Opplegget handler om prosjektet Safe@sea, der SINTEF, Helly Hansen, Sisyfos og flere andre aktører samarbeider om å lage arbeidsklær for fiskere. Klærne skal ha innebygd elektronikk med nødstopp og alarmknapp som varsler hvis fiskere faller over bord, tekstilene er smussavvisende og selvreparerende, og klærne skal ha innebygd livvest som gir oppdrift. Filmen viser hvordan prosjektet er organisert og finansiert, hvordan teknologien fungerer og veien fra ide til kommersielt produkt.

Filmen med tilhørende oppgaver er laget av Kunnskapsfilm, med små tilpasninger gjort av Naturfagsenteret.

Satellitten

AISSat-1 er en norsk satellitt som overvåker skipstrafikken i norske farvann. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Romsenter, Forsvarets forskningsinstitutt, Kongsberg Seatex og Kystverket. Vi ser på hvordan satellitten er bygd opp, hvordan den samler inn data, og hvordan data brukes. Dette prosjektet er en norsk romsuksess og har satt Norge på verdenskartet når det gjelder romforskning.

Om produksjonen

Filmserien lages av Snöball Film. Filmene er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Satellittfilmen er i tillegg delfinansiert av Norsk Romsenter, Kystverket og Kongsberg Seatex.