Hvordan beregnes forsikring?

I dette undervisningsopplegget får elevene erfaringer med hvordan statistikk brukes. Opplegget legger vekt på innhenting av informasjon fra ulike representasjoner, og hvordan denne informasjonen kan brukes i argumentasjon og til å se mønster og årsaker i forbindelse med forsikringssvindel. Elevene skal også bruke statistikk til å løse ulike problemer omhandlet forsikringssvindel.

Smarte klær

Smarte klær

I dette opplegget om smarte klær, får elevene innblikk i teknologisk innovasjon og praktisk bruk av realfag. Filmen viser hvordan arbeidsklær for fiskere blir utviklet i samarbeid mellom forskere og teknologer, og elevene jobber med oppgaver før og etter filmen. Oppgavene tar opp vurderinger som gjøres i utviklingsprosessen knyttet til finansiering, materialer, og testing av produktet, hvilke behov produktet skal fylle, kompetanse som trengs i prosjektet, og utfordringer som kan dukke opp i arbeidet. Noen av oppgavene legger opp til samtale mellom elever, andre ber elevene gi skriftlige svar eller skrive korte tekster.

Opplegget handler om prosjektet Safe@sea, der SINTEF, Helly Hansen, Sisyfos og flere andre aktører samarbeider om å lage arbeidsklær for fiskere. Klærne skal ha innebygd elektronikk med nødstopp og alarmknapp som varsler hvis fiskere faller over bord, tekstilene er smussavvisende og selvreparerende, og klærne skal ha innebygd livvest som gir oppdrift. Filmen viser hvordan prosjektet er organisert og finansiert, hvordan teknologien fungerer og veien fra ide til kommersielt produkt.

Filmen med tilhørende oppgaver er laget av Kunnskapsfilm, med små tilpasninger gjort av Naturfagsenteret.

En kunstig framtid

I dette undervisningsopplegget skal elevene arbeide med budsjett og vurdere hvilke faktorer som påvirker kostnadene til en fotballklubb når de skal legge nytt dekke. Elevene skal beregne hvordan ulike utgiftsposter påvirker den totale kostnaden over tid, og avgjøre hvor store kostnadene blir i et 10 års perspektiv.

Satellitten

AISSat-1 er en norsk satellitt som overvåker skipstrafikken i norske farvann. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Romsenter, Forsvarets forskningsinstitutt, Kongsberg Seatex og Kystverket. Vi ser på hvordan satellitten er bygd opp, hvordan den samler inn data, og hvordan data brukes. Dette prosjektet er en norsk romsuksess og har satt Norge på verdenskartet når det gjelder romforskning.

Om produksjonen

Filmserien lages av Snöball Film. Filmene er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Satellittfilmen er i tillegg delfinansiert av Norsk Romsenter, Kystverket og Kongsberg Seatex.

Det store arveoppgjøret

Det store arveoppgjøret

Etter et dødsfall i familien vil det som regel komme et arveoppgjør for å fordele den avdødes gjenværende verdier. Som regel går denne fordelingen både greit og smertefritt, men i noen tilfeller kan det oppstå noen økonomiske utfordringer. For eksempel ved høy arveavgift, hvis det er flere arvinger eller hvis arvingene er uenige. Utfordringene handler som regel om hvordan arven skal fordeles, der verdien på arven spiller en vesentlig rolle.